You are herePGSSF

PGSSF


Předmět: Vybrané poznatky soudobé fyziky

Katedra/Zkratka: KEF/PGSSF

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.'

Anotace: Vývoj fyziky ve 20. století a její perspektivy - přehled, stěžejní poznatky a zákonitosti, fyzikální základ soudobého přírodovědného obrazu světa. Vybrané poznatky speciální a obecné teorie relativity - transformace STR do didaktického systému fyziky. Jaderná a subjaderná fyzika - fyzika mikrosvěta, modely v atomové a jaderné fyzice, elementární částice, pokroky částicové fyziky, standardní model. Nanostruktury a nanotechnologie - nanostruktury z pohledu kvantové fyziky, příklady nanostruktur a jejich aplikací v nanotechnologiích, uhlíkové nanostruktury, nanoelektronika. Aplikace fyzikálních poznatků v soudobých technologiích - fyzikální základy mikroelektroniky, kapalné krystaly a jejich aplikace, fyzikální základy komunikačních technologií.

Přehled látky:
Vývoj fyziky ve 20. století a její perspektivy - přehled, stěžejní poznatky a zákonitosti, fyzikální základ soudobého přírodovědného obrazu světa. Vybrané poznatky speciální a obecné teorie relativity - transformace STR do didaktického systému fyziky. Jaderná a subjaderná fyzika - fyzika mikrosvěta, modely v atomové a jaderné fyzice, elementární částice, pokroky částicové fyziky, standardní model. Nanostruktury a nanotechnologie - nanostruktury z pohledu kvantové fyziky, příklady nanostruktur a jejich aplikací v nanotechnologiích, uhlíkové nanostruktury, nanoelektronika. Aplikace fyzikálních poznatků v soudobých technologiích - fyzikální základy mikroelektroniky, kapalné krystaly a jejich aplikace, fyzikální základy komunikačních technologií.