You are herePGSPI

PGSPI

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Piezoelektrické prvky a systémy

Katedra/Zkratka: KEF/PGSPI

Rok: 2021

Garant: 'doc. RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D.'

Anotace: Charakteristiky piezoelektrických materiálů, syntéza materiálů, definování parametrů, vývoj prvků, aplikace v měření a řízení, senzory, aktuátory, systémy pro získávání a uchovávání energie z piezoprvků.

Přehled látky:
1. Charakteristiky a aplikace piezoelektrických materiálů. 2. Popis piezoelektrických materiálů, používané parametry, veličiny, materiálové vlastnosti se zaměřením na jejich elektromechanické vlastnosti. 3. Elektrostrikční jev, piezoelektrický jev, přímý/nepřímý piezoelektrický jev (DC/AC), pyroelektrický jev, feroelektrické materiály, pólování. 4. Materiály, aplikace feroelektrických materiálů, piezokeramika, vývoj nových kompozitních materiálů a jejich aplikační využití. 5. Piezoelektrické charakteristiky, piezoelektrické koeficienty, piezoelektrické rovnice, dielektrický parametr: permitivita, piezoelektrický vazební faktor k, dynamické chování piezoelektrického materiálu. 6. Způsoby proměřování a analýzy mechanických vibrací, proměřování charakteristik pomocí impedančního analyzátoru, upevnění piezokeramického prvku, proměřování laserovým vibrometrem. 7. Měření vibrací pomocí piezoelektrických akcelerometrů, charakteristiky senzoru Brüel & Kj?r 4508B a jeho zapojení, testovací měření. 8. Užití piezoelektrických materiálů pří získávání energie (piezo energy harvesting).