You are herePGSPF

PGSPF

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Přístrojová fyzika

Katedra/Zkratka: KEF/PGSPF

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.'

Anotace: Převodníky fyzikálních veličin na elektrické. Senzory . Detekce ionizujícího záření. Šumy měřícího řetězce. Vakuová technika. Nízkoteplotní měření. Získávání nízkých teplot. Číslicové zpracování signálů. Číslicové měřící přístroje.

Přehled látky:
1. Struktura měřícího řetězce. Převodníky fyzikálních veličin na elektrické. Jejich statické a dynamické charakteristiky a zmenšování jejich chyb. 2. Senzory (detektory, převodníky) viditelného světelného záření. Tepelné a fotoelektrické detektory (fotonka, fotonásobič, fotorezistor, fotodioda). 3. Senzory teploty. Odporové, polovodičové, termoelektrické, pyroelektrické teploměry. Teplotní stupnice IT90. 4. Detekce ionizujícího záření. Scintilační, plynové a polovodičové detektory. Detekce nabitých částic, fotonů záření gama, neutronů. 5. Šumy měřícího řetězce. Přenos signálu z detektoru. Principy odstranění rušivých vlivů. 6. Vakuová technika. Získávání vakua, typy vývěv. Měření nízkých tlaků. Konstrukce vakuových aparatur. 7. Nízkoteplotní měření. Získávání nízkých teplot. Specifika měření nízkých teplot. Kryostaty. 8. Analogové zpracování signálů z detektorů. Typy zesilovačů. Měřící a nábojově citlivý zesilovač. Integrace a derivace signálů. Amplitudová a časová analýza signálů. 9. Číslicové zpracování signálů. Mnohokanálový amplitudový analyzátor. Průměrování signálu. Měření korelačních a autokorelačních funkcí. 10. Digitálně-analogové a analogově digitální převodníky. 11. Číslicové měřící přístroje. Digitální osciloskopy. Měření času, frekvence, fázového posunu. Spektrální analyzátory. 12. Automatizační měřící systémy CAMAC, NIM, VXI. Virtuální měřící přístroje. 13. Měření slabých signálů. Synchronní detekce. Synchronní detekce v optických měřeních. Metoda čítání fotonů. 14. Využití ionizujícího záření ve výzkumu. Neutronová aktivační analýza. Rentgeno-fluorescenční analýza. Mössbauerova spektroskopie. 15. Tunelová rastrovací mikroskopie a jiné odvozené metody.