You are herePGSOH

PGSOH


Předmět: Aplikace opt. holografie k anal. objektů

Katedra/Zkratka: KEF/PGSOH

Rok: 2018

Garant: 'doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D.'

Anotace: Obecné principy teorie zobrazení a konstrukce zobrazovacích systémů, holografická interferometrie, holografická defektoskopie.

Přehled látky:
1.Obecné principy teorie zobrazení a konstrukce zobrazovacích systémů (trajektorie rozkladu primárního parametrického pole); 2.snímání a předzpracování obrazové informace v měřicích systémech (úprava elektrických signálů z CCD kamery v reálním čase); 3.vyhodnocení optických měření - moiré, speckle holografie (analýza geometrického a fyzikálního tvaru objektu, studium deformace); 4.spektrální vyhodnocení obrazové informace ( FFT s redukcí času, kmitočtu, 5.měření souřadnic, měření vzdáleností a úhlů, geometrické transformace, 6.příznakové metody rozpoznávání; 7.strukturální metody rozpoznávání (volby primitiv, popis formálních jazyků, gramatiky, automaty, syntaktická analýza); 8.neuronové sítě; 9.obrazové analyzátory NIS, DIPS, IMAQ Vision Advanced NI atd.