You are herePGSOB

PGSOB


Předmět: Digitální zpr. obr. signálů pro didakt.

Katedra/Zkratka: KEF/PGSOB

Rok: 2021

Garant: 'doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D.'

Anotace: Základy číslicového zpracování signálů (jednorozměrných - průběh v čase, dvourozměrných-obrazů). Signály analogové (spojité) a diskrétní v čase (signály číslicové). Zpracování signálů v reálném čase.

Přehled látky:
1.Vzorkování signálu a jeho rekonstrukce. Vzorkovací věta, Diracův impuls, odvození spektra vzorkovaného signálu. 2.Rekonstrukce spojitého signálu z posloupnosti vzorků. 3.Fourierova transformace, diskrétní Fourierova transformace (DFT), rychlá Furierova transformace (FFT). 4.Zpracování stochastických signálů, měření signálu za přítomnosti šumů. 5.Zpracování obrazových signálů, reprezentace obrazu a úlohy analýzy obrazu. 6.Digitální obraz. Vlastnosti digitálního obrazu. 7.Diskrétní lineární integrální transformace. 8.Filtrace šumu a poruch, detekce hran.