You are herePGSNA

PGSNA


Předmět: Fyz. základy nanotechnologií pro didakt.

Katedra/Zkratka: KEF/PGSNA

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.'

Anotace: Tento předmět si klade za cíl komplexně obeznámit studenty s fyzikálním chováním objektů, jejichž velikosti se pohybují v řádu jednotek, desítek a stovek nanometrů.

Přehled látky:
1. Nanotechnologie a nanostruktury; 2. Fyzikální jevy v nanosvětě (jevy spojené s konečným rozměrem částic a povrchové jevy); 3. Mechanické vlastnosti nanostruktur; 4. Elektrické vlastnosti nanostruktur; 5. Oprtické a transportní vlastnosti nanostruktur; 6. Magnetické vlastnosti nanostruktur; 7. Frustrace a spinová skla; 8. Magnetooptika v nanostrukturách; 9. Spintronika 10. "Kandidáti" nanostruktur (oxidy železa, perovskity apod.).