You are herePGSMN

PGSMN


Předmět: Magnetická měření nanomateriálů

Katedra/Zkratka: KEF/PGSMN

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.', 'doc. Mgr. Jiří Tuček, Ph.D.'

Anotace: Tento předmět si klade za cíl seznámit studenty s metodami měření magnetických vlastností nanomateriálů

Přehled látky:
1. Obecné principy magnetických měření materiálů; 2. Klasifikace magnetizačních měřicích metod; 3. Popis jednotlivých magnetizačních metod a vhodnost jejich použití pro konkrétní magnetické materiály; 4. Magnetické vlastnosti nanomateriálů pohledem magnetizačních měření; 5. Magnetometr založený na principu supravodivého kvantového interferenčního zařízení (SQUID magnetometr); 6. Vyhodnocení experimentálních dat magnetizačních měření; 7. Korelace magnetické charakterizace nanomateriálu ze SQUID magnetometru s jinými experimentálními technikami (Mössbauerova spektroskopie, nukleární magnetická rezonance apod.).