You are herePGSMD

PGSMD


Předmět: Metodologie didaktiky fyziky pro 21.stol

Katedra/Zkratka: KEF/PGSMD

Rok: 2021

Garant:

Anotace: Teoretická koncepce didaktiky fyziky, vědecký systém fyziky a jeho transformace do didaktického systému.

Přehled látky:
Historický vývoj fyzikálního vzdělávání, teoretická koncepce didaktiky fyziky, vědecký systém fyziky a jeho transformace do didaktického systému, teoretické a empirické metody didaktiky fyziky, soustava cílů fyzikálního vzdělání a jejich taxonomie, kompetence a standardy ve fyzikálním vzdělávání, výukový proces fyziky a jeho hodnocení, současné problémy a perspektivy didaktiky fyziky, informační zdroje v oblasti fyzikálního vzdělávání, mezinárodní komparace didaktických systémů fyziky, projektování výuky, interdisciplinární a mezipředmětové vztahy fyziky, integrovaná výuka přírodních věd.