You are herePGSMÖ

PGSMÖ


Předmět: Mössbauerova spektroskopie

Katedra/Zkratka: KEF/PGSMÖ

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.'

Anotace: Mössbauerův jev. Experimentální pozorování Mössbauerova jevu. Hyperjemné interakce. Aplikace Mössbauerovy spektroskopie v chemii, mineralogii, fyzice pevných látek.

Přehled látky:
Mössbauerův jev. Experimentální pozorování Mössbauerova jevu. Hyperjemné interakce. Aplikace Mössbauerovy spektroskopie v chemii, mineralogii, fyzice pevných látek.