You are herePGSKV

PGSKV


Předmět: Kvalita v přírodovědném vzdělávání

Katedra/Zkratka: KEF/PGSKV

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc.'

Anotace: Definice kvality a její implikace pro celkové řízení kvality. Evaluace. Ukazatele kvality.

Přehled látky:
Definice kvality a její implikace pro celkové řízení kvality. Demingova filosofie kvality. TQM ve škole. TQM a ISO ve vzdělávání. Systém celkového řízení kvality. Strategické plánování kvality. Úspěšná škola. Efektivita školy. Evaluace. Externí evaluace. Sebe-evaluace. Cíle evaluace. Ukazatele kvality. Nástroje a instrumenty ke zjišťování kvality. Trendy v evaluaci a sebe-evaluaci. Přístupy ke zjišťování kvality v zemích EU. Inovace a řízení změny ve škole. Zdokonalování školy. Hodnocení v přírodovědném vzdělávání. Přístupy k hodnocení v přírodovědném vzdělávání v edukačně vyspělých zemích. Konstruktivismus a hodnocení.