You are herePGSKU

PGSKU


Předmět: Teorie kurikulární tvorby

Katedra/Zkratka: KEF/PGSKU

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc.'

Anotace: Koncipování obsahu kurikula. Vzdělávací standardy. Evaluační standardy. Teorie tvorby vzdělávacího programu. Kompetence v kurikulárních materiálech.

Přehled látky:
Terminologie v kurikulární tvorbě. Koncipování cílů. Teorie výukových cílů. Koncipování obsahu kurikula. Vzdělávací standardy. Evaluační standardy. Výukové strategie v kurikulu. Teorie tvorby vzdělávacího programu. Kompetence v kurikulárních materiálech. Role ředitele školy a sociálních partnerů při tvorbě kurikula. Učitel a kurikulární tvorba. Evaluace vzdělávacích programů. Osobnost žáka a kurikulum. Hodnoty a cíle v kurikulu. Kurikulární tvorba v ČR. Kurikulární tvorba v přírodovědných předmětech u nás a v zahraničí. Rámcové vzdělávací programy. Školní vzdělávací program. Kultura školy a kurikulum. Vyváření učící se komunity a kurikulum. Proces změny a kurikulum. Modulární přístup k tvorbě kurikula. Moduly, jejich teorie a projektování. Tradičně předmětový přístup k tvorbě kurikula. Integrovaný přístup k tvorbě kurikula. Komparace přístupů a trendů k tvorbě kurikula v zemích EU. Modulární přístup k tvorbě kurikula v terciálním vzdělávání.