You are herePGSFF

PGSFF


Předmět: Filozof. otázky fyziky a fyzikál. vzděl.

Katedra/Zkratka: KEF/PGSFF

Rok: 2018

Garant: 'Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.'

Anotace: Souhrnný pohled na strukturu a smysl fyzikálních zákonů a historický vývoj fyziky.

Přehled látky:
Souhrnný pohled na strukturu a smysl fyzikálních zákonů a historický vývoj fyziky. Filozofické pojetí pojmů "realita", "hmota", "objektivní existence" z hlediska fyzikálního obrazu světa, determinismus a kauzalita v klasické fyzice, moderní deterministický chaos, krása a pravdivost fyzikálních teorií, úloha symetrií ve fyzice. Vývoj pojmů "energie", "čas", "prostor", "pole", "síla" a jejich interpretace ve středoškolské fyzice. Společné problémy výuky fyziky ve vybraných zemích.. Vědecké zkoumání přírody. Základní fyzikální paradigmata a jejich historický vývoj, vznik nových teorií. Fenomenologie měření, redukcionismu. Filozofické interpretace kvantové mechaniky a obecné teorie relativity. Antropické principy v moderní kosmologii. Vesmír a mikrosvět, čtyři interakce a snahy o jejich sjednocení, snahy o vytvoření teorie všeho. Vztahy hmota - vědomí, člověk a počítač.