You are herePGSFE

PGSFE


Předmět: Teoretické problémy fyzikál. experimentů

Katedra/Zkratka: KEF/PGSFE

Rok: 2021

Garant: 'RNDr. Renata Holubová, CSc.'

Anotace: Vymezení pojmu moderní fyzikální experiment, reálný fyzikální experiment. Experimenty ve vztahu k informačním a komunikačním technologiím.

Přehled látky:
Vymezení pojmu fyzikální experiment, historický fyzikální experiment a jeho úloha v procesu poznání. Vymezení pojmu moderní fyzikální experiment, reálný fyzikální experiment. Experimenty ve vztahu k informačním a komunikačním technologiím. Experiment a jeho úloha při vytváření komplexního a strukturovaného myšlení. Fyzikální experiment a konstruktivismus. Transfer a interpretace - experiment - model. Metody a formy samostatné práce v rámci experimentu. Aplikace odborné kompetence, znalostí teorie učení a didaktiky fyziky.