You are herePGSEM

PGSEM

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Teorie a praxe elektronové mikroskopie

Katedra/Zkratka: KEF/PGSEM

Rok: 2021

Garant: 'doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.'

Anotace: Popis a princip činnosti elektronových mikroskopů (TEM, REM) a jejich užití v moderních vědních odvětvích.

Přehled látky:
Elektron jako vlna ve vakuu, zviditelnění obrazu tvořeného elektrony, tubus TEM (transmisního elektronového mikroskopu), elektronové dělo a čočky, vakuový systém TEM, základní pracovní režimy TEM, TEM s vysokým rozlišením, REM interakce elektronů (REM - rastrovací elektronový mikroskop), tvorba obrazu a druhy kontrastu v REM, funkční a konstrukční prvky, tvorba obrazu a parametry zobrazení, hloubka ostrosti a rozlišovací schopnost, úprava obrazu v REM, příprava vzorků pro TEM ? řezy, příprava vzorků pro TEM - freeze metody, příprava preparátů pro REM, environmentální REM, WDS a EDS (spektrometry s disperzí podle vlnové délky a energie), energie spektrálních čar vybraných prvků.