You are herePGSEM

PGSEM


Předmět: Teorie a praxe elektronové mikroskopie

Katedra/Zkratka: KEF/PGSEM

Rok: 2020

Garant: 'doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.'

Anotace: Popis a princip činnosti elektronových mikroskopů (TEM, REM) a jejich užití v moderních vědních odvětvích.

Přehled látky:
Elektron jako vlna ve vakuu, zviditelnění obrazu tvořeného elektrony, tubus TEM (transmisního elektronového mikroskopu), elektronové dělo a čočky, vakuový systém TEM, základní pracovní režimy TEM, TEM s vysokým rozlišením, REM interakce elektronů (REM - rastrovací elektronový mikroskop), tvorba obrazu a druhy kontrastu v REM, funkční a konstrukční prvky, tvorba obrazu a parametry zobrazení, hloubka ostrosti a rozlišovací schopnost, úprava obrazu v REM, příprava vzorků pro TEM ? řezy, příprava vzorků pro TEM - freeze metody, příprava preparátů pro REM, environmentální REM, WDS a EDS (spektrometry s disperzí podle vlnové délky a energie), energie spektrálních čar vybraných prvků.