You are herePGSC6

PGSC6


Předmět: Internacionalizace vědecké práce 2

Katedra/Zkratka: KEF/PGSC6

Rok: 2021

Garant: 'Mgr. Helena Sedláčková'

Anotace: Integrace studentů přírodovědných doktorských studijních oborů do mezinárodní vědecké společnosti.

Přehled látky:
1. Vytvoření vlastního vědeckého profile. 2. Stručný popis návrhu segmentu vědeckého projektu. 3. Komunikace s mezinárodními vědeckými společnostmi. 4. Styl vědeckého textu v anglickém jazyce. 5. Začlenění vlastních vědeckých výstupů do rešerše dané odborné problematiky. Aktivity: Výklad, poslech, práce ve skupinách, vlastní výstupy, prezentace a oponentura.