You are herePGSC5

PGSC5


Předmět: Internacionalizace vědecké práce 1

Katedra/Zkratka: KEF/PGSC5

Rok: 2021

Garant: 'Mgr. Helena Sedláčková'

Anotace: Integrace studentů přírodovědných doktorských studijních oborů do mezinárodní vědecké společnosti.

Přehled látky:
1. Materiál a metody vědecké práce. 2. Diskuze naměřených výsledků. 3. Vzájemné recenze metod vědecké práce a jejich výstupů 4. Styl prezentace vědeckých výstupů na mezinárodní konferenci - posterová sekce 5. Styl prezentace vědeckých výstupů na mezinárodní konferenci - ústní příspěvek, prezentace a diskuze v sekcích Aktivity: Výklad, poslech, práce ve skupinách, vlastní výstupy, prezentace a oponentura.