You are herePGSAO

PGSAO


Předmět: Aplikace digitálního zpracování obrazu

Katedra/Zkratka: KEF/PGSAO

Rok: 2020

Garant: 'doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D.'

Anotace: Obecné principy teorie zobrazení a konstrukce zobrazovacích systémů, primární parametrické pole;

Přehled látky:
1.Obecné principy teorie zobrazení a konstrukce zobrazovacích systémů (trajektorie rozkladu primárního parametrického pole); 2.Snímání a předzpracování obrazové informace v měřicích systémech (úprava elektrických signálů z CCD kamery v reálním čase); 3.Měření souřadnic, měření vzdáleností a úhlů, geometrické transformace, 4.Spektrální vyhodnocení obrazové informace ( FFT s redukcí času, kmitočtu) 5.Vyhodnocení optických měření (analýza geometrického a fyzikálního tvaru objektu, studium deformace); 6.Příznakové metody rozpoznávání; 7.Strukturální metody rozpoznávání (volby primitiv, popis formálních jazyků, gramatiky, automaty, syntaktická analýza); 8.Neuronové sítě; 9.Užití obrazových programových produktů NIS, DIPS, IMAQ Vision Advanced NI na případech aplikací moiré a speckle holografie.