You are herePGSAE

PGSAE


Předmět: Přístrojová fyzika a aplik. elektronika

Katedra/Zkratka: KEF/PGSAE

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.'

Anotace: Převodníky fyzikálních veličin na elektrické veličiny a jejich statické a dynamické vlastnosti, fyzikální a matematický model snímače

Přehled látky:
Převodníky fyzikálních veličin na elektrické veličiny a jejich statické a dynamické vlastnosti, fyzikální a matematický model snímače, odporové snímače, termoelektrické snímače a technika nízkoteplotních experimentů, metody získávání vakua a konstrukce vakuových aparatur, snímače ionizujícího záření, využití ionizujícího záření ve výzkumu, kapacitní snímače, indukčnostní snímače, indukční (generátorové) snímače, magnetické snímače, elektrokinetické snímače, Hallovy snímače, piezoelektrické snímače, mikroelektronické snímače, čítače fotonů; analogové zpracování elektrických měřicích signálů, mnohokanálové elektrické analyzátory, operační zesilovače, kombinační a sekvenční logické obvody, analogově / digitální a digitálně / analogové převodníky, tvarovače a funkční měniče, střídače a vzorkovače signálů, aktivní elektrické filtry, analogové a digitální multiplexy a demultiplexy, kodéry a dekodéry.