You are herePGS6O

PGS6O


Předmět: Modelování a zpracování obraz. signálů

Katedra/Zkratka: KEF/PGS6O

Rok: 2021

Garant: 'doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D.'

Anotace:

Přehled látky:
Náplň předmětu tvoří základní pojmy a techniky analogových i diskrétních počítačových systémů při zpracování signálů, získaných z 1D a 2D obrazových snímačů užívaných při řešení úloh v oblasti aplikované fyziky. Navazující část obsahu je zaměřena na zpracování obrazové matice a její geometrické, statistické i spektrální vyhodnocování. Pro účely verifikace jsou součástí obsahu předmětu zařazeny také metody a prostředky modelování a simulace uvedených typů signálů. Pozornost je věnována i příznakovým a strukturálním metodám a algoritmům strojového učení při rozpoznávání a analýze geometrických tvarů v obraze. - Analogové a diskrétní počítačové systémy v oblasti aplikované fyziky. - Metody a prostředky modelování a simulace ve fyzice. - Zpracování obrazové matice a její geometrické, statistické i spektrální vyhodnocování. - Příznakové a strukturální metody rozpoznávání. - Algoritmy strojového učení při rozpoznávání a analýze geometrických tvarů v obraze.