You are herePGS5S

PGS5S


Předmět: Teorie signálů a informace

Katedra/Zkratka: KEF/PGS5S

Rok: 2019

Garant: 'doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.'

Anotace:

Přehled látky:
Spojité a diskrétní signály a systémy. Popis systémů v časové oblasti (impulsní odezva). Konvoluce a korelace pro spojité a diskrétní signály a systémy. Fourierova řada, Fourierova transformace a její vlastnosti. Diskrétní Fourierova transformace, metody výpočtu. Popis systémů ve frekvenční oblasti - přenosová funkce, principy návrhu analogových a číslicových filtrů. Přenosové soustavy - lineární, nelineární, číslicové. Vzorkování a kvantování signálu, překrývání spekter. Náhodné procesy a signály. Šumové signály. Modulace signálů - analogové, impulzové, číslicové. Základní pojmy teorie informace. Míry informace, informační entropie. Přenos informace diskrétním a spojitým kanálem. Kódování a komprese informace.