You are herePGS5J

PGS5J


Předmět: Jaderné a jad. rez. metody studia mater.

Katedra/Zkratka: KEF/PGS5J

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.'

Anotace: Charakteristiky jader a hyperjemné interakce. Mössbauerova spektroskopie. Jaderný rezonanční rozptyl. Jaderná magnetická rezonance. Jaderné magnetické zobrazování (MRI). Porušené úhlové korelace. Jaderná orientace. Mionová spinová rotace. Neutronová aktivační analýza. Neutronový rozptyl. Pozitronová anihilace. Pozitron-elektronová tomografie (PET). Iontové svazky. Detekce částic a záření.

Přehled látky:
Charakteristiky jader a hyperjemné interakce. Mössbauerova spektroskopie. Jaderný rezonanční rozptyl. Jaderná magnetická rezonance. Jaderné magnetické zobrazování (MRI). Porušené úhlové korelace. Jaderná orientace. Mionová spinová rotace. Neutronová aktivační analýza. Neutronový rozptyl. Pozitronová anihilace. Pozitron-elektronová tomografie (PET). Iontové svazky. Detekce částic a záření. Nedílnou součástí předmětu jsou i následující specializované bloky: Pozitron-elektronová anihilace Zdroje pozitronů, termalizace pozitronů, anihilace pozitronů, měření doby života pozitronů, úhlové korelace, Dopplerovské rozšíření. Aplikace metody ke studiu kovů, polovodičů, polymerů. PET. Jaderný rezonanční rozptyl Klasifikace jaderného rezonančního rozptylu, teoretický popis, interakce jádra s fotonem, jaderný dopředný rozptyl, kvantové zázněje, dynamické zázněje, hybridní zázněje, speed up effect, light-house effect, jaderný braggovský rozptyl, jaderný neelastický rozptyl, Lipkinovy sumační pravidla, realizace experimentů, monochromatizace záření, vlastnosti synchrotronového záření.