You are herePGS3V

PGS3V


Předmět: Výuka odborného předmětu na UP

Katedra/Zkratka: KEF/PGS3V

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.', 'prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc.'

Anotace: Cílem předmětu je využití odborného potenciálu studenta doktorského studia ve výuce v praktických cvičeních a seminářích v daném oboru. Cílem je rovněž i posílení komunikace studenta s ostatními kolegy v oboru a studenty ve výukovém procesu.

Přehled látky:
Výukové aktivity podle formy výuky (početní cvičení, semináře, praktická cvičení, laboratorní cvičení, aj.)