You are herePGS3U

PGS3U


Předmět: Ústní prezentace na mezinár. konferenci

Katedra/Zkratka: KEF/PGS3U

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.'

Anotace: Hlavním cílem předmětu je naučit studenta doktorského studia prezentovat výsledky své vědecké práce v cizím, zpravidla anglickém jazyce.

Přehled látky:
Zvládnutí tohoto předmětu zahrnuje komplex dovedností studenta v oblasti mluveného projevu, formulace cílů, řešení a závěrů odborného tématu, založeného na připraveném strukturovaném, písemném podkladu a vystoupení před odborným fórem.