You are herePGS3S

PGS3S


Předmět: Výuka odborného předmětu na ZŠ, SŠ

Katedra/Zkratka: KEF/PGS3S

Rok: 2021

Garant: 'RNDr. Jana Slezáková, Ph.D.'

Anotace: Cílem předmětu je využití odborného potenciálu doktorského studenta ve výuce předmětu v daném oboru na základních a středních školách. Cílem je rovněž i získání kompetencí doktorského studenta ve výukovém procesu.

Přehled látky:
Výukové aktivity na základní a střední škole.