You are herePGS3K

PGS3K


Předmět: Prezentace na konferenci (poster)

Katedra/Zkratka: KEF/PGS3K

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.'

Anotace: Cílem předmětu je naučit studenta doktorského studia prezentovat výsledky své vědecké práce na odborných konferencích, pořádaných v daném oboru v tuzemsku i zahraničí.

Přehled látky:
Sběr dat získaných při vědecké práci doktoranda. Strukturovaný písemný projev. Forma posteru podle požadavku organizátorů. Obsahová forma je závislá na schopnostech doktoranda vytvořit poutavý poster.