You are herePGS2R

PGS2R


Předmět: Hlavní autor publ. v recenzov. časopise

Katedra/Zkratka: KEF/PGS2R

Rok: 2019

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.'

Anotace: Hlavním cílem je dosažení publikace, kterou publikuje student doktorského studijního oboru jako hlavní autor v recenzovaném časopise.

Přehled látky:
Získání teoretických a experimentálních dat pro sepsání vědecké publikace. Zpracování teoretických a experimentálních dat, jako podkladů pro sepsání vědecké publikace.