You are herePGS2I

PGS2I


Předmět: Hlavní autor publikace v časopise s IF

Katedra/Zkratka: KEF/PGS2I

Rok: 2019

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.'

Anotace: Hlavním cílem je dosažení publikace, kterou publikuje student doktorského studijního oboru jako hlavní autor. Publikace musí mít nenulový IF a být evidovaná v databázi WOS, případně Scopus.

Přehled látky:
Získání teoretických a experimentálních dat pro sepsání vědecké publikace. Zpracování teoretických a experimentálních dat, jako podkladů pro sepsání vědecké publikace.