You are herePGRE

PGRE

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Řízení experimentu počítačem

Katedra/Zkratka: KEF/PGRE

Rok: 2021

Garant: 'doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D.'

Anotace: Předmět si klade za úkol seznámit posluchače s využitím počítačů pří řízení fyzikálních experimentů z hlediska hardware.

Přehled látky:
Předmět si klade za úkol seznámit posluchače s využitím počítačů pří řízení fyzikálních experimentů z hlediska hardware. Důraz je kladen na základní programovací techniky vstupu a výstupu dat standardních rozhraní mikropočítačů a přídavných periférií zajišťující A/D, D/A převody a interface s experimentem. Pozornost je věnována i využití sběrnic pro připojování měřicích zařízení, plánování experimentu a snímání a vyhodnocování obrazové informace.