You are herePGRCS

PGRCS


Předmět: Spoluautorství publ. v recenz. časopise

Katedra/Zkratka: KEF/PGRCS

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.'

Anotace:

Přehled látky:
Získání nových teoretických a/nebo experimentálních vědeckých výsledků. Participace na přípravě vědecké publikace na základě dosažených výsledků. Publikování této publikace jako spoluautor v recenzovaném vědeckém časopise.