You are herePGRC

PGRC


Předmět: Hlavní autor publ. v recenzov. časopise

Katedra/Zkratka: KEF/PGRC

Rok: 2019

Garant: 'doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.', 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.'

Anotace:

Přehled látky:
Získání nových teoretických a/nebo experimentálních vědeckých výsledků. Příprava vědecké publikace na základě dosažených výsledků. Publikování této publikace jako hlavní autor v recenzovaném vědeckém časopise.