You are herePGPRO

PGPRO


Předmět: Projektová činnost

Katedra/Zkratka: KEF/PGPRO

Rok: 2020

Garant: 'doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.', 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.'

Anotace:

Přehled látky:
Teoretická příprava. Experimentální dovednosti v oboru. Analýza a syntéza poznatků.