You are herePGPPA

PGPPA


Předmět: Popularizační aktivity na UP

Katedra/Zkratka: KEF/PGPPA

Rok: 2020

Garant: 'doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.', 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.'

Anotace:

Přehled látky:
Popularizační aktivity na UP - Přírodovědný jarmark, Kaleidoskop fyziky, Badatel (vedení prací SOČ), Fame Lab., aj. Studentské práce v rámci soutěže "O cenu děkana PřF UP" apod.