You are herePGPP

PGPP


Předmět: Teorie pregraduální přípravy učitele

Katedra/Zkratka: KEF/PGPP

Rok: 2021

Garant: 'RNDr. Jana Slezáková, Ph.D.'

Anotace: Kompetence-definice, charakteristika, pojetí, konstrukce. Standardy učitelské kvalifikace. Konstruktivismus v učitelském vzdělávání. Koncipování kurikula učitelského vzdělávání. Portfolio učitele.

Přehled látky:
Základní pojmy. Cíle pregraduální přípravy. Kompetence-definice, charakteristika, pojetí, konstrukce. Pedagogické kompetence. Kompetence učitele. Standardy učitelské kvalifikace, jejich teorie a praxe. Konstruktivismus v učitelském vzdělávání. Historický kontext konstruktivismu v učitelském vzdělávání. Teorie, výzkum a praxe konstruktivismu v učitelském vzdělávání. Teorie kurikula učitelského vzdělávání. Koncipování kurikula učitelského vzdělávání. Reflexe v učitelské přípravě. Reflexe jako fenomén. Model reflexivního myšlení. Konstruktivistický přístup k reflexi. Individuální učitelova koncepce. Učitelovo pedagogické myšlení a jednání. Reflexe a individuální učitelova koncepce. Reflexe v české pedagogické literatuře. Sebereflexe v pedagogické činnosti. Reflexivní myšlení budoucích učitelů. Reflexe v učitelské přípravě. Výukové strategie k rozvoji reflexivního myšlení v přípravě učitelů. Výzkum reflexe činnosti učitelem. Výzkum reflexe činnosti studentem učitelství. Portfolio učitele.