You are herePGPK

PGPK


Předmět: Prezentace na konferenci

Katedra/Zkratka: KEF/PGPK

Rok: 2020

Garant: 'doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.', 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.'

Anotace:

Přehled látky:
Výběr vhodného aktuálního vědeckého výsledku dosaženého studentem pro prezentaci na konferenci a výběr vhodné konference pro prezentaci tohoto výsledku. Příprava materiálů pro zaslání příspěvku na konferenci (abstrakt). Příprava prezentace na konferenci ve formě ústní přednášky nebo posteru. Aktivní účast na konferenci a prezentace výsledku formou přednášky nebo posteru. Aktivní komunikace s účastníky konference, odpověď na otázky týkající se prezentovaného výsledku. Zpracování stručné zprávy o účasti na konferenci. Vyhodnocení prezentace na konferenci se školitelem.