You are herePGPC1

PGPC1


Předmět: Pedagogická činnost 1

Katedra/Zkratka: KEF/PGPC1

Rok: 2020

Garant: 'doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.', 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.'

Anotace:

Přehled látky:
Zapojení studenta do výuky vybraného předmětu v bakalářském či magisterském fyzikálním studijním programu na PřF UP v Olomouci. Příprava studenta na výuku. Výukové aktivity dle formy výuky (cvičení, semináře, praktická cvičení, laboratorní cvičení) s důrazem na individuální charakter této výuky a práci s jednotlivými bakalářskými a magisterskými studenty.