You are herePGMO

PGMO


Předmět: Modely a modelování ve výuce fyziky

Katedra/Zkratka: KEF/PGMO

Rok: 2021

Garant: 'RNDr. Renata Holubová, CSc.'

Anotace: Pojem model a jeho funkce ve vzdělávání. Dynamické modelování, numerické metody konstrukce dynamických modelů.

Přehled látky:
Pojem model a jeho funkce ve vzdělávání, klasifikace modelů a jejich gnozeologická funkce, ideální modely, analogie, myšlenkový experiment, model jako vyučovací prostředek, modely didaktických soustav fyziky, modely v učivu fyziky, dynamické modelování, numerické metody konstrukce dynamických modelů, praktické příklady dynamických modelů, didaktické problémy využití ICT k realizaci modelů ve výuce fyziky, software pro tvorbu dynamických modelů.