You are herePGMO

PGMO

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Modely a modelování ve výuce fyziky

Katedra/Zkratka: KEF/PGMO

Rok: 2021

Garant: 'RNDr. Renata Holubová, CSc.'

Anotace: Pojem model a jeho funkce ve vzdělávání. Dynamické modelování, numerické metody konstrukce dynamických modelů.

Přehled látky:
Pojem model a jeho funkce ve vzdělávání, klasifikace modelů a jejich gnozeologická funkce, ideální modely, analogie, myšlenkový experiment, model jako vyučovací prostředek, modely didaktických soustav fyziky, modely v učivu fyziky, dynamické modelování, numerické metody konstrukce dynamických modelů, praktické příklady dynamických modelů, didaktické problémy využití ICT k realizaci modelů ve výuce fyziky, software pro tvorbu dynamických modelů.