You are herePGIS3

PGIS3


Předmět: Spoluautorství v časopise s IF 3

Katedra/Zkratka: KEF/PGIS3

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.'

Anotace:

Přehled látky:
Získání nových teoretických a/nebo experimentálních vědeckých výsledků. Participace na přípravě vědecké publikace na základě dosažených výsledků. Publikování této publikace jako spoluautor v impaktovaném mezinárodním vědeckém časopise evidovaném v databázi WOS.