You are herePGF3

PGF3


Předmět: Hlavní autor publikace v časopise s IF 3

Katedra/Zkratka: KEF/PGF3

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.'

Anotace:

Přehled látky:
Získání nových teoretických a/nebo experimentálních vědeckých výsledků. Příprava vědecké publikace na základě dosažených výsledků. Publikování této publikace jako hlavní autor v impaktovaném mezinárodním vědeckém časopise evidovaném v databázi WOS.