You are herePGDP5

PGDP5


Předmět: Disertační práce 5

Katedra/Zkratka: KEF/PGDP5

Rok: 2020

Garant: 'doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.', 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.'

Anotace:

Přehled látky:
Náplní předmětu je pokračování samostatné výzkumné činnosti studenta pod vedením školitele a případně konzultanta. Aktivity studenta zahrnují zejména teoretický či experimentální výzkum, numerické modelování, analýzu dat, rešerši a studium odborné literatury, vyhodnocení dosažených výsledků výzkumu studenta a jejich zpracování do formátu vhodného pro zpracování disertační práce.