You are herePGAK

PGAK


Předmět: Přednáška v AJ na mezinárodní konferenci

Katedra/Zkratka: KEF/PGAK

Rok: 2021

Garant: 'doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.', 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.'

Anotace:

Přehled látky:
Výběr vhodného aktuálního vědeckého tématu pro přednášku na mezinárodní konferenci a výběr vhodné konference. Příprava materiálů pro zaslání příspěvku na konferenci (abstrakt). Příprava prezentace na konferenci ve formě ústní přednášky v minimálním rozsahu 30 minut. Aktivní účast na konferenci a vlastní přednáška. Aktivní komunikace s účastníky konference, odpovědi na otázky týkající se prezentovaného tématu. Zpracování stručné zprávy o účasti na konferenci. Vyhodnocení prezentace na konferenci se školitelem.