You are herePFA2

PFA2


Předmět: Přístrojová fyzika 2

Katedra/Zkratka: KEF/PFA2

Rok: 2021

Garant: 'Mgr. Petr Novák, Ph.D.'

Anotace: Seznámení studentů se způsoby vytváření prostředí pro různé typy experimentů a průmyslových aplikací (vakuum, vysoké teploty, nízké teploty, vysoký tlak atd.). Další část je zaměřena na konstrukci měřicích a testovacích systémů a využití moderních měřících metod ve výzkumu a průmyslu.

Přehled látky:
1) Vakuová technika - získávání vakua, typy vývěv; měření tlaku. 2) Kryogenní technika - získávání nízkých teplot; kryostaty. 3) Vysokoteplotní technika - měření a získávání vysokých teplot. 4) Vysokotlaká technika - měření a získávání vysokých tlaků; tlakové komory. 5) Technické plyny 6) Čisté prostory 7) Konstrukce měřicích a testovacích systémů 8) Číslicové měřicí systémy 9) Využití ionizujícího záření 10) Moderní měřicí metody