You are herePET1

PET1


Předmět: Prakt. z exp. techniky a měř.metod I

Katedra/Zkratka: KEF/PET1

Rok: 2019

Garant: 'RNDr. Tomáš Rössler, Ph.D.'

Anotace: Cílem je praktické seznámení studentů s nejvýznamnějšími snímači neelektrických veličin, s jejich fyzikálními principy, technickými vlastnostmi, konstrukcí a možností použití pro měření různých veličin.

Přehled látky:
1. Modelování polí na elektrolytické vaně. 2. Měření kmitavých procesů na turbínové lopatce. 3. Kalibrace manometru. 4. Měření pole mechanického napětí. 5. Časové charakteristiky teploměru. 6. Použití kódů v měření délek. 7. Měření teplot teplotního pole - PC. 8. Měření teplot teplotního pole - mikroprocesor 9. Regulace parametrů vodního okruhu. 10. Měření vakua a kalibrace vakuometru.