You are herePDP

PDP


Předmět: Praxe k diplomové práci

Katedra/Zkratka: KEF/PDP

Rok: 2019

Garant: 'doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.'

Anotace: Cílem předmětu je prohloubit praktické zkušenosti v pedagogické činnosti na škole a aplikovat poznatky do zpracovávané diplomové práce včetně praktického ověření.