You are herePCMS

PCMS


Předmět: Pokročilé číslicové měřicí systémy

Katedra/Zkratka: KEF/PCMS

Rok: 2020

Garant: 'doc. RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D.'

Anotace: Cílem předmětu je studenta seznámit s pokročilými metodami vývoje měřicích systémů.

Přehled látky:
programování číslicových měřicích systémů, metody jejich sestavování, vývoj řídicích aplikací, využití sériové linky, tvorba aplikací v měřicím systému GPIB, standard SCPI, VISA ovladače, IVI ovladače, tvorba aplikací využívajících multifunkční měřicí karty, programování systému PXI se systémem reálného času LabVIEW RT, vývoj real-time měřicích aplikací v systémech sbRIO a CompactRIO, využití FPGA prvků, využití dalších nástrojů LabVIEW (programové balíčky),