You are hereOSDID

OSDID


Předmět: Obecná a školní didaktika

Katedra/Zkratka: KEF/OSDID

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc.'

Anotace: Předmět poskytuje studentům základní informace a poznatky o společných trendech ve vzdělávání v jednotlivých zemích EU v širším sociopolitickém a kulturním kontextu. Pozornost je věnována cílům a principům vzdělávání, přírodovědnému vzdělávání a evropským dimenzím ve vzdělávání. Předmět dále poskytuje studentům informace o činnostech učitele ve výuce. Pozornost je věnována základním didaktickým kategoriím a vytváření dovedností budoucích učitelů s nimi tvořivě pracovat. Stejně tak získá student základní informace o pedagogickém výzkumu.

Přehled látky:
Předmět poskytuje studentům základní informace a poznatky o společných trendech ve vzdělávání v jednotlivých zemích EU v širším sociopolitickém a kulturním kontextu. Pozornost je věnována cílům a principům vzdělávání, přírodovědnému vzdělávání a evropským dimenzím ve vzdělávání. Předmět dále poskytuje studentům informace o činnostech učitele ve výuce. Pozornost je věnována základním didaktickým kategoriím a vytváření dovedností budoucích učitelů s nimi tvořivě pracovat. Stejně tak získá student základní informace o pedagogickém výzkumu.