You are hereOBHDP

OBHDP


Předmět: Obhajoba diplomové práce

Katedra/Zkratka: KEF/OBHDP

Rok: 2021

Garant: 'doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.', 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.'

Anotace: Obhajoba diplomové práce

Přehled látky:
Student přednese prezentaci týkající se tématu diplomové práce a vyjádří se k připomínkám oponenta a vedoucího práce. V následné diskusi zodpoví dotazy.