You are hereNSAN

NSAN


Předmět: Seminář z aplikace nanotechnologií

Katedra/Zkratka: KEF/NSAN

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.'

Anotace: Aktuální témata nanotechnologií.

Přehled látky:
Aktuální témata nanotechnologií. Příklady témat: - Purifikace vod pomocí reduktivních technologií s využitím nanočásticového železa - Grafenové struktury - Fotokatalytické aplikace TiO2 - Magnetické ferrofluidní kapaliny