You are hereNS2

NS2


Předmět: Nanotechnologický bakalářský seminář 2

Katedra/Zkratka: KEF/NS2

Rok: 2020

Garant: 'Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.'

Anotace: Bakalářský seminář slouží hlavně ke konzultaci se studenty ohledně přípravy bakalářských prací. Na závěr semestru studenti prezentují výstupy svých bakalářských prací. K ukončení předmětu je vyžadován souhlas vedoucího bakalářské práce. " Odevzdávání bakalářských prací " Tvorba odborných prezentací " Průběh obhajob bakalářských prací a státních závěrečných zkoušek.