You are hereNODV

NODV


Předmět: Ochrana duševního vlastnictví

Katedra/Zkratka: KEF/NODV

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.'

Anotace:

Přehled látky:
1) Základní předpisy a smlouvy o patentovém právu 2) Zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích 3) Zlepšovací návrhy, užitné vzory, vynálezy 4) Typy patentů a jejich rozdíl 5) Patentové informační zdroje 6) Struktura patentu a psaní patentu 7) Transfer technologií, licence, spin-off firmy 8) Základní předpisy v oblasti podnikání